دکتر عباس خاشعی سیوکی

این وبلاگ جهت ارائه موضوعات علمی برای استفاده دانشجویان رشته مهندسی آب -خاک و علوم مهندسی کشاورزی می باشد
یکشنبه 28 اسفند‌ماه سال 1390

آبهای زیرزمینی

 دانلود جزوه آبهای زیرزمینی 

  

 دانلود کتاب آب زیرزمینی 

دانلود بخش اول(جدید)26-7-94 

دانلود بخش دوم (جدید)

دانلود بخش سوم 

دانلود بخش چهارم 

 نمونه گزارش 

نمونه شیمیایی

دانلود بخش پنجم