دکتر عباس خاشعی سیوکی

این وبلاگ جهت ارائه موضوعات علمی برای استفاده دانشجویان رشته مهندسی آب -خاک و علوم مهندسی کشاورزی می باشد
چهارشنبه 13 دی‌ماه سال 1391

آدرس کنفرانسها

 انجمن آبیاری و زهکشی ایران در نظر دارد با همکاری دانشگاه­های مختلف و بزرگ کشور 4 همایش ملی و تخصصی در سال جاری برگزار نماید. لذا به پیوست پوستر همایش­های فوق ارسال می گردد. شایان ذکر است برترین مقالات (حداقل 12 مقاله برای هر همایش) در دو ویژه­نامه مجله علمی- پژوهشی آبیاری و زهکشی ایران در سال 92 چاپ خواهد شد. لذا از جنابعالی و دانشجویان محترم آن استاد گرانمایه جهت ارسال دستاوردهای علمی- پژوهشی همچنین نظرات ارزشمندتان به دبیرخانه همایش دعوت بعمل می­آید (www.conference.iaid.ir).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران‬‎http://www.5ncwrm.ir برگزارکنندگان: پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی - انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

آخرین مهلت ارسال مقالات: 30 مهـرماه 1392
زمان اعلام مقالات پذیرفته شده: 30 آذرماه 1392

 

 

 

نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک  

 http://swem.ir/rtmagalat.aspx

 

 دومین همایش سطو ح آبگیر در مشهد برگزار می کند 

http://www.rwcs2014.ir/

 

  

 

 

 ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با محوریت پدافند غیرعامل در حال پذیرش مقاله است
.مهلت ارسال آثار:  31 مرداد ماه 1392  می باشد
.برای ثبت نامه در کنگره و ارسال مقاله به آدرس زیر مراجعه نمایید

www.iagc6.um.ac.ir

 

  

 

 

 

 

 

هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران- 15 و 16 آبان ماه 1392

 

 http://ireg2013.um.ac.ir

 

پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران - 20 و 21 شهریور ماه 1392

 

   http://segi.um.ac.ir 

 

 

 

  

ششمین همایش آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک - بهمن 92

 

 برگزار کنندگان: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
مهلت ارسال چکیده مقالات: 30خرداد 1392
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 30 شهریور1392
تاریخ برگزاری همایش: بهمن 1392
سایت همایش:
www.isiwee.ir
تلفن تماس دبیرخانه: 0341-2447130
محل برگزاری: کرمان

  

  

 

 

 وب سایت پدافند غیر عامل در کشاورزی 

www.ncpda.ir