دکتر عباس خاشعی سیوکی

این وبلاگ جهت ارائه موضوعات علمی برای استفاده دانشجویان رشته مهندسی آب -خاک و علوم مهندسی کشاورزی می باشد
سه‌شنبه 6 خرداد‌ماه سال 1393

کنگره استحصال آب و آبخیزداری

معرفی

کنگره استحصال آب و آبخیزداری در برگیرنده سه همایش شاملسومین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران، دهمین همایش ملی آبخیزداری و اولین همایش قنات و قنات داری می باشد. این کنگره در تاریخ 29و 30 بهمن 1393 در دانشگاه بیرجند و با همکاری انجمن های علمی آبخیزداری، سطوح آبگیر باران و پژوهشکده قنات برگزار خواهد شد. گردهمایی بزرگ اساتید، پژوهشگران، محققین و دانشجویان در قالب سه همایش، فرصتی مناسب برای بررسی بیشتر موضوعات جدید و انتخاب راه حلهای مناسب برای برای مشکلات جامعه می باشد .

امید است که همه علاقمندان عرصه آب، خاک، منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست با حضوری فعال زمینه شکل گیری بحث های جدی و سودمندی را برای رفع مشکلات و بحران ها  فراهم آورند.

http://www.iscconferences.ir/635/

سومین همایش بین المللی سطوح آبگیر باران

 

http://www.iscconferences.ir/634

دهمین همایش ملی آبخیزداری، آبخیزداری سازگار

 

http://www.iscconferences.ir/631

اولین همایش ملی قنات و قنات داری

 

 

 

ایمیل کنگره :