دکتر عباس خاشعی سیوکی

این وبلاگ جهت ارائه موضوعات علمی برای استفاده دانشجویان رشته مهندسی آب -خاک و علوم مهندسی کشاورزی می باشد
یکشنبه 30 شهریور‌ماه سال 1393

توجه

قابل توجه مراجعه کنندگان عزیز تعدادی از فایلها، فایلهای پاورپوینتی است که اینجانب برای دروس مختلف به دانشجویان عزیز ارائه می کنم و پسورد آنها را فقط دانشجویان دارند و بعلت تنوع آنها من حضور ذهن ندارم. با تشکر