دکتر عباس خاشعی سیوکی

این وبلاگ جهت ارائه موضوعات علمی برای استفاده دانشجویان رشته مهندسی آب -خاک و علوم مهندسی کشاورزی می باشد
چهارشنبه 15 بهمن‌ماه سال 1393

اخذ مجوز ار وزارت علوم جهت راه اندازی دوره دکتری منابع آب توسط گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان عزیر می رساند گروه مهندسی آب داشگاه بیرجند موفق به اخذ مجور راه اندازی دروه دکتری مهندسی منابع آب از دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم گردید.