دکتر عباس خاشعی سیوکی

این وبلاگ جهت ارائه موضوعات علمی برای استفاده دانشجویان رشته مهندسی آب -خاک و علوم مهندسی کشاورزی می باشد
جمعه 3 شهریور‌ماه سال 1396

برگزری اولین همایش ملی فرصت های نوین اشتغال و تولید بخش کشاورزی در شرق کشور (تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ) توسط دانشگاه بیرجند

https://telegram.me/nope2018

لینک کانال همایش☝️☝️☝️

http://conf.birjand.ac.ir/nopea2018/post.aspx?id=594

ادرس سایت همایش☝️☝️☝️

پوستر همایش