دکتر عباس خاشعی سیوکی

این وبلاگ جهت ارائه موضوعات علمی برای استفاده دانشجویان رشته مهندسی آب -خاک و علوم مهندسی کشاورزی می باشد
دوشنبه 20 اردیبهشت‌ماه سال 1395

چاپ کتاب زئولیتها خواص و کاربرد در انتشارات دانشگاه بیرجند

چاپ کتاب زئولیتها خواص و کاربردآن در انتشارات دانشگاه بیرجند